HU / EN

Iparág specifikus irányítási rendszerek

Vállalkozásának fejlesztése elsődleges célunk

Célunk, hogy irányítási rendszerek széles skálájának bevezetésével, fenntartásával és fejlesztésével segítsünk elérni a kívánt üzleti célkitűzéseit.

Szolgáltatásaink minden típusú és méretű szervezet számára

Irányítási rendszer tanácsadás
Személyes vagy online konzultáció keretein belül tájékoztatást nyújtunk az egyes irányítási rendszerek szerepéről és előnyeiről, körvonalazzuk a rendszerbevezetés és tanúsítás folyamatát, megválaszoljuk felmerülő kérdéseit, segítünk rendszerének bevezetését, tanúsítását vagy fenntartását érintő problémák megoldásában.

Irányítási rendszer bevezetés
Vállaljuk szervezetének tevékenységére vonatkozó irányítási rendszer(ek) teljeskörű bevezetését, tanúsításra való felkészítését. Elkészítjük a dokumentáció struktúráját, mellyel Ön egy hatékony irányítási rendszert tarthat fenn, a szervezet folyamatos fejlesztése érdekében.

Irányítási rendszer fenntartás
Folyamatos felügyelet alatt tartjuk már bevezetett irányítási rendszerének működését, annak érdekében, hogy az megfeleljen a vonatkozó szabvány(ok) követelményeinek és hatékonyan szolgálja a szervezet irányvonalát. Biztosítjuk a rendszer(ek) és ez által a szervezet fejlesztését, megszervezzük és lebonyolítjuk a szükséges auditokat.

Belső és ellátási lánc auditok
Képzett vezető auditoraink segítségével vállaljuk belső és ellátási lánc auditok megszervezését és lebonyolítását. Ezek történhetnek akár a vonatkozó szabvány(ok) követelményei alapján, illetve a szervezet belső szabályozásában vagy szerződésben meghatározott követelmények szerint.

Szolgáltatásaink tanúsító szervezetek részére

Tanúsítási feladatok támogatása
Több éves nemzetközi tapasztalattal állunk tanúsító szervezetek szolgálatára különböző szervezeten belüli funkciókra. Ilyenek például a tanúsítási döntéshozói, jóváhagyói, és ügyfél kapcsolati feladatok, melyekhez rendelkezünk az összes szükséges kompetenciával.

Független auditori szolgáltatás
Nagy tapasztalattal rendelkező auditoraink segítségével nyújtunk független auditori szolgáltatást, mind belső, mind külső auditokra, bármilyen méretű szervezeteknél a lentebb felsorolt szabványokra. Egyedi igények esetén is megkeressük az Önnek legmegfelelőbb megoldást.

Irányítási rendszerek

Az alábbi szabványok szerinti irányítási rendszerek segítségével hatékonyabbá tesszük szervezetének működését és annak folyamatos fejlesztését.

Minőségirányítás

Az ISO 9001 egy nemzetközileg elismert szabvány, mely olyan minőségirányítási rendszer (MIR) kialakítását tűzi ki célul a szervezeten belül, ahol a működési folyamatok szabályozottak, felügyeltek, és folyamatosan fejlesztés alatt állnak, a hatékonyság és a szervezet eredményességének javítása érdekében. Az ISO 9001 továbbá alapot ad sok más fontos szektor-specifikus szabványnak.

Környezetirányítás

Az ISO 14001 egy környezetirányítási rendszerekkel (KIR) foglalkozó szabványcsalád része, amelyet azért hoztak létre, hogy egy vállalat tevékenysége, folyamatai során minimálisra csökkentse a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, összhangban kerüljön az alkalmazott törvényekkel, szabályokkal és más környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokkal és ezeket folyamatosan fejlessze.

Információbiztonság

Az ISO/IEC 27001 nemzetközi szabvány követelményeket ad meg egy információbiztonság-irányítási rendszer kialakítására, bevezetésére, fenntartására és folyamatos fejlesztésére az érintett szervezet környezetében. Ezen kívül meghatároz követelményeket az információbiztonsági kockázatoknak a szervezet igényeihez igazodó felmérésére és kezelésére is.

Személyes adatok védelme

Az ISO/IEC 27701 nemzetközi szabvány meghatározza egy egyedi személyes adatvédelemre vonatkozó információbiztonság-irányítási rendszer létrehozásának, megvalósításának, kezelésének és fejlesztésének követelményeit. Más szóval a személyes adatok védelmének irányítási rendszerét.

Munka- és egészségbiztonság

Az ISO 45001:2018 a világ első, a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó nemzetközi szabványa. Az új szabvány célja, hogy olyan munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer (MEBIR) alapjául szolgáljon, aminek fenntartása jelentősen csökkenti a sérülések, a balesetek és a munkával kapcsolatos betegségek kockázatát a szervezetnél.

Energiairányítás

Az ISO 50001 egy energiagazdálkodási irányítási rendszerekkel (EnIR) foglalkozó nemzetközi szabvány, amely bármilyen méretű szervezet számára lehetővé teszi működési folyamataik energetikai teljesítményének módszeres optimalizálását, továbbá támogatja a hatékonyabb energiagazdálkodást. Egy ilyen irányítási rendszer bevezetése mérhető költség-megtakarítást kínál.

Vagyongazdálkodás

Az ISO 55001 a szervezet környezetét figyelembe vevő vagyongazdálkodási irányítási rendszerre (VGR) vonatkozóan ír elő követelményeket, amely elősegíti vállalkozása számára az eszközök életciklusának proaktív menedzselését. Ez a rendszer segít az eszközök birtoklásához kapcsolódó kockázatok és költségek kezelésében, strukturált, hatékony módon, amely támogatja a folyamatos fejlesztést és a folyamatos értékteremtést. Ezt a nemzetközi szabványt főleg fizikai eszközök kezelésére dolgozták ki, de más eszköztípusokra is alkalmazható.

Orvostechnikai eszközök

Az ISO 13485 szabvány egy olyan minőségirányítási rendszer követelményeit írja elő, amelyet az orvostechnikai eszközök életciklusának lépéseiben (pl. tervezés, fejlesztés, gyártás, tárolás, forgalmazás, telepítés, szerviz, végső leszerelés és ártalmatlanítás) érdekelt szervezetek alkalmazhatnak. Kiterjed az ezekkel összefüggő szolgáltatások, pl. a műszaki támogatás tervezésére, fejlesztésére és nyújtására is. A szabvány követelményeit beszállítók vagy más külső partnerek is alkalmazhatják, akik terméket és szolgáltatásokat nyújtanak e szervezetek számára.

Autóirpari minőségirányítás

Az IATF 16949 szabvány a Nemzetközi Gépjármű Különbizottság által kifejlesztett szabvány egyetlen rendszerben foglalja össze számos késztermékgyártó, valamint az ő beszállítói és ellátási hálózatuk esetén releváns minőségi követelményeket.

Légiközlekedési és űripari minőségirányítás

Az AS 9100/9120 szabványok a légiközlekedési, űr- és védelmi iparágakat ellátó vállalatokra alkalmazandó minőségirányítási rendszerek szabványa. Ezen szabványok magukban foglalják az összes ISO 9001 szabványt, de további iparági követelményeket tartalmaznak a repülőgépipar számára.

Hadipari minőségirányítás

A NATO AQAP 2110/2120 szabványok a hadfelszerelések tervezésének, fejlesztésének és gyártásának NATO minőség-biztosítási előírásait tartalmazzák, kiegészítve az ISO 9001 követelményeit. Az AQAP rendszerek bevezetése és tanúsíttatása előfeltétele minden honvédelmi beszállítói szerződés megkötésének a NATO tagállamaiban.

Egyéb rendszerek

Kiterjedt kapcsolatrendszerünknek köszönhetően segíthetünk egyéb, speciális irányítási rendszerek bevezetésében, fenntartásában és tanúsíttatásában is. Ilyenek például az élelmiszerbiztonsági irányíátsi rendszerek, informatikai szolgáltatásirányítási rendszerek, létesítmény-gazdálkodási irányítási rendszerek, anti-korrupciós irányítási rendszerek, üzletfolytonossági irányítási rendszerek, stb.

Lépjen kapcsolatba velünk

Email
office@zedconsulting.hu

Levelezési cím
7601 Pécs Pf.: 501